Ovet - Avauksia työelämään


Projektista polku työelämään

Koulutus projektimallisen oppimisen hyödyntämisestä korkeakouluissa

Aika: 21.11.2011 klo: 10.00-16.15
Paikka: Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Projektista polku työelämään – koulutus keräsi yhteen korkeakoulujen työntekijöitä, jotka ovat kiinnostuneita opetuksen ja ohjauksen kehittämisestä sekä työelämäyhteistyöstä. Tavoitteena oli tarjota työkaluja opiskelijoille suunnatun yritysprojektikurssin järjestämiseen. Koulutuksessa annettiin vinkkejä kurssirakenteen suunniteluun, sopimusten laatimiseen ja opiskelijoiden ohjaukseen.

Koulutuksen alustajia olivat Aalto-yliopiston Tommi Vihervaara ja Esa Poikela Lapin yliopistosta. Tommi Vihervaara on työssään Aalto yliopiston yritysprojektikoordinaattorina perehtynyt yrityskumppanuuksiin ja projektien tuotteistamiseen. Kasvatustieteen professorin Esa Poikelan tutkimuskohteita ovat muun muassa aikuiskoulutuksen ja työelämän väliset suhteet sekä työssä oppiminen. Paneelikeskustelussa kuultiin Johanna Lahden (Laurea-ammattikorkeakoulu) ja Hanna Peltosen (Aleksanteri-instituutti) kokemuksia projektityökurssin toteuttamisesta.

Osallistujat pääsivät myös itse suunnittelemaan projektityökurssia. Ennen koulutusta palautettiin ennakkotehtävä, jossa pyydettiin listaamaan koulutusohjelman ja/tai oppiaineiden yhteistyömuotoja työnantajien kanssa sekä kartoittamaan mahdollisia työelämäkumppaneita. Koulutuksen kotitehtävänä oli suunnitella koulutuksen annin perusteella pohja omalle projektityökurssille.

Koulutusmateriaalit löytyvät Posterous-sivustolta ja koulutukseen osallistuneet pääsevät kirjautumaan sinne omilla tunnuksillaan.


OHJELMA (pdf)

09.45 - 10.00 Ilmoittautuminen

10.00 - 10.45 Ennakkotehtävien purku
                
10.45 - 11.30 Opiskelijoiden yritysprojektien lyhyt oppimäärä Tommi Vihervaara, yritysprojektikoordinaattori, Aalto-yliopisto
 
11.30 - 12.30 Opiskelijoiden ohjaus: Tuottamalla oppiminen - Learning by making
Esa Poikela, professori, Lapin yliopisto

12.30 - 13.30 Lounas (omakustanteinen) 

13.30 - 14.30 Projektiohjaamisen haasteet ja hyödyt -paneeli
Esa Poikela
, professori, Lapin yliopisto
Johanna Lahti, kehittämispäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu
Hanna Peltonen, koordinaattori, Aleksanteri-instituutti

14.30 - 14.45 Ohjeistus ryhmätyöhön

14.45 - 15.00 Tauko

15.00 - 15.45 Ryhmätyöskentelyä

15.45 - 16.15 Kotitehtävänanto ja yhteenveto 

  • Euroopan sosiaalirahasto
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • Aleksanteri-instituutti
  • Finnbarents
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Saimaan ammattikorkeakoulu
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu